Historia Fundacji

 • MAJ 2015 Powołanie Fundacji

  Działalność rozpoczyna Fundacja Obserwatorium Zarządzania - pod tą nazwą funkcjonujemy do grudnia 2017 roku.
 • 2007Powstaje EduKlaster - Nowe Media w Edukacji

 • GRUDZIEŃ 2017 Zmiana nazwy na Fundacja Digital Knowledge Observatory

  W ramach konsekwentnej realizacji naszej strategi Digital Knowledge Fundacja zmienia nazwę na Fundacja Digital Knowledge Observatory

Cele statutowe

 

 Fundacja stawia sobie za cel upowszechnianie stosowania dobrych praktyk w biznesie, promowanie wymiany doświadczeń i współpracy w środowisku menedżerskim, podwyższanie kwalifikacji zawodowych polskich menedżerów oraz tworzenie standardów zarządzania. Celem Fundacji jest ponadto:

 • promowanie działalności innowacyjnej, przedsiębiorczości i sztuki zarządzania,
 • upowszechnianie stosowania dobrych praktyk w biznesie,
 • promowanie wymiany doświadczeń i współpracy w środowisku menedżerskim,
 • organizacja współpracy firm i instytucji edukacyjnych i technologicznych,
 • tworzenie środowiska ekspertów z dziedziny zarządzania i rozwoju,
 • współpracę z firmami świadczącymi usługi profesjonalne oparte na wiedzy,
 • tworzenie sieci partnerskich, klastrów,
 • budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy.

 

Zespoły 

Zarząd Fundacji