26 lutego 2018

Doradztwo obszar digitalizacji i analizy – zakup usług doradczych i eksperckich w zakresie akceleracji technologicznej, ekspertyz i analiz na potrzeby projektu i jego beneficjentów

Informacje o ogłoszeniu Termin składania ofert: do dnia 05-03-2018 Miejsce i sposób składania ofert Miejsce i Forma złożenia oferty: pisemna na adres zamawiającego, Biuro Projektu: Fundacja […]