PROJEKT ET4S

European Technology for Sustainabillity – eT4S – wspiera rozwój współpracy i umów biznesowych pomiędzy UE a Ameryką Północną (północno-wschodnie wybrzeże USA) oraz pomiędzy UE a Azją (Singapur i Chiny, m.in. Szanghaj). eT4S koncentruje się na rozwiązaniach technologicznych dotyczących wyzwań zrównoważonego rozwoju w obszarach miejskich (woda, powietrze, energia, odpady itp.). eT4S jest zarządzany przez konsorcjum, które jest osadzone w partnerstwie SmartCityTech i może korzystać z wiedzy i sieci zbudowanej przez to partnerstwo od 2013 roku.

eT4S ma następujące cele:
 • Rozwój realnej współpracy i umów biznesowych w domenie eT4S. eT4S będzie badać konkretne możliwości w regionach docelowych, wykorzystując istniejącą sieć kontaktów, która została już zbudowana w ramach partnerstwa Smart City Tech. Powinno to doprowadzić do zawarcia co najmniej 2 umów o współpracy i 4 umów biznesowych.
 • Zwiększenie prawdopodobieństwa skutecznej internacjonalizacji poprzez opracowanie strategii oceny online i zapewnienie dostępu do wsparcia ekspertów ds. internacjonalizacji w UE i krajach docelowych. Co najmniej 12 organizacji klastrowych będzie stosować tę strategię oceny, a 75 firm skorzysta ze wsparcia ekspertów.
 • Organizowanie wydarzeń w UE w celu przygotowania firm do internacjonalizacji, organizowanie webinariów w celu zapoznania się z rynkiem docelowym, organizowanie misji matchmakingowych na rynki docelowe oraz zapewnienie kontynuacji umów biznesowych. W sumie eT4S wesprze ponad 160 indywidualnych matchmakingu, wesprze/ zorganizuje co najmniej 16 wydarzeń, co najmniej 75 firm skorzysta i dąży do 5% wzrostu obrotów i zatrudnienia zgłoszonego przez zaangażowane firmy.
 • Wspieranie wszystkich działań za pomocą solidnej strategii komunikacyjnej, obejmującej sieć partnerów eT4S, ekosystem SmartCityTech, Europejski Ekosystem Klastrów (ECCP) oraz ekosystem partnerów.

 

* Zawartość niniejszej strony internetowej reprezentuje wyłącznie poglądy autora i ponosi on za nie wyłączną odpowiedzialność; nie można uznać, że odzwierciedla ona poglądy Komisji

Europejskiej i/lub Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME) lub jakiegokolwiek innego organu Unii Europejskiej. Komisja Europejska i Agencja nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych.

 

This project has received funding from the European Unión COSME COS-Cluster Programme, under the grant agreement Nº 951206

 

Projekt jest realizowany przez:

ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE CONOCIMIENTO Y TECNOLOGIA (GAIA) AALBORG KOMMUNE (GREEN HUBVZ DENMARK) DSP VALLEY VZW (DSP Valley) KLASTER SOFIA GRAD NA ZNANIETO (CSKC) FUNDACJA DIGITAL KNOWLEDGE OBSERVATORY (FDKO)

Szanowni Państwo,

 

Poniższa ankieta jest częścią projektu European Technology for Sustainability (eT4S):

 

Jest to projekt, który ma na celu poprawę międzynarodowej współpracy biznesowej organizacji i firm z naszego partnerstwa SmartCityTech. Priorytetem projektu są dwa główne kierunki internacjonalizacji – Azja Południowo-Wschodnia i Ameryka Północna.

 

Ankieta zajmie około 12 minut Twojego czasu i ma na celu zebranie informacji na temat gotowości naszych członków do internacjonalizacji. Po zebraniu tych informacji, nasz zespół przeanalizuje je i wykorzysta wyniki do stworzenia narzędzi, których będziemy mogli użyć, aby pomóc Ci w tym procesie.

 

W czasach kryzysu COVID 19 i kurczących się gospodarek narodowych na całym świecie, współpraca międzynarodowa może być czynnikiem, który może uratować Twój biznes i otworzyć nowe horyzonty dla jego rozwoju, co czyni projekt eT4S szczególnie opłacalnym.

 

Ankieta jest anonimowa, ale chcielibyśmy dać Ci możliwość pozostawienia swoich danych kontaktowych w przypadku, gdybyś był zainteresowany wynikami projektu. Dzięki temu będziemy mogli przesyłać Ci dalsze informacje o wydarzeniach, które przygotowaliśmy dla Ciebie w związku z projektem eT4S. Przed nami wiele ciekawych wydarzeń!

 

Bardzo dziękujemy za poświęcony czas!

This project has received funding from the European Unión COSME COS-Cluster Programme, under the grant agreement Nº 951206

12 stycznia 2022, g. 15.00  SmartCityTech – Misja gospodarcza do Nowego Jorku Webinarium inauguracyjne 

W imieniu partnerstwa SmartCityTech zapraszamy wszystkie firmy zajmujące się zrównoważonym zarządzaniem budynkami i indywidualnymi dostawami ciepła i energii zapraszamy do wzięcia udziału w Misji Gospodarczej do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej – stan Nowy Jork, miasta Nowy Jork i Ithaca (21-25 marca 2022). Celem Misji jest nawiązanie współpracy podmiotów europejskich i amerykańskich.

Celem partnerstwa SmartCityTech jest ułatwianie globalnej współpracy pomiędzy interesariuszami, mającej na celu rozwój i realizację innowacyjnych modeli wartości dla obszarów miejskich, co umożliwiają inteligentne systemy.

Podczas inauguracyjnego webinarium przedstawimy szczegóły organizacyjne i merytoryczne dotyczące Misji – lokalizacje, branżę, wyzwania i interesariuszy. Webinarium odbędzie się w języku angielskim.
Kick-off webinar odbędzie się 12 stycznia 2022 o g. 15:00. Rejestracja online.
Gospodarzem spotkania będzie Green Hub Denmark – partner projektu SmartCityTech.

Ulotka wydarzenia

NYC smart city

Agenda (ok. 50 minut):

 • 15:00-15:05  Powitanie i wprowadzenieProwadząca: Thilde Møller Larsen, Green Hub Denmark.
  Informacje o genezie Misji, lokalizacjach, ukierunkowaniu sektorowym oraz delegacji
  europejskiej.
 • 15:05-15:15  MożliwościDlaczego skupiamy się na stanie Nowy Jork i zielonym budownictwie?
 • 15:15-15:25  RynkiProwadząca: Nikoline Bak, Green Hub Denmark
  Co sprawia, że te rynki są interesujące:
  – New York City
  – Ithaca
 • 15:25-15:35  Program MisjiProwadząca: Thilde Møller Larsen, Green Hub Denmark
  Poznaj program misji, interesariuszy z USA i ich wyzwania.
  – Wstępny program tygodniowy
  – Interesariusze
 • 15:35-15:45  ZaangażowanieProwadząca: Thilde Møller Larsen, Green Hub Denmark
  Dowiedz się więcej o Grupie Biznesowej Nowy Jork i o tym, jak działa.
  – Następne kroki
  – Kolejne webinaria
  – Termin zgłoszenia uczestnictwa
 • 15:45-15:50  PytaniaPytania dotyczące misji, rynków lub interesariuszy.
 • 15:50 Zakońćzenie

Stan Nowy Jork

Green Agenda

Nowy Jork jest nie tylko najbardziej zaludnionym stanem Ameryki z ponad 8 milionami mieszkańców, ale jest również postrzegany jako jeden z najbardziej postępowych stanów amerykańskich, jeśli chodzi o przyspieszenie zielonego wzrostu. Dodatkowo podkreślają to ambitne cele:
– zmniejszyć emisję CO2 o 100% do 2050 r.
– obniżyć emisję CO2 z budynków o 35% do 2025 r.
– ogromne inwestycje w wysokości 104,1 miliarda dolarów w zieloną transformację Nowego Jorku.

Infrastruktura w Nowym Jorku

W zielonej agendzie Nowego Jorku znajduje się również infrastruktura. Szacuje się, że do 2050 r. ma powstać 8 000-30 000 nowych budynków, a nawet 70 000 istniejących zostanie zastąpionych. Szacuje się również, że do modernizacji wybrano już 14 500 budynków. W tym procesie kluczowe znaczenie mają ekologiczne rozwiązania i innowacyjne produkty.

Biorąc pod uwagę jakość wiedzy fachowej wielu krajów europejskich w wyżej wymienionych dziedzinach, zainteresowanie europejskimi rozwiązaniami i produktami zwiększającymi efektywność energetyczną w budynkach w Nowym Jorku jest duże, co stwarza wyraźną szansę rynkową dla europejskich firm, a także możliwość tworzenia nowych zielonych partnerstw międzynarodowych z udziałem podmiotów publicznych.

Ithaca: pierwsze neutralne pod względem emisji miasto w USA

Około 360 km od Nowego Jorku leży miasto Itaka, w którym mieszka 32 000 mieszkańców, a także zajmuje pierwsze miejsce w rankingu Zrównoważonego Rozwoju prowadzonym przez Uniwersytet Cornella, jeden z najbardziej prestiżowych uniwersytetów amerykańskich, należący do Ligi Bluszczowej.

Pomimo swojej wielkości, miasto ma bardzo duże ekologiczne ambicje, a w 2019 r. miasto Itaka jednogłośnie przyjęło własny Zielony Nowy Ład, plan, który pomoże obniżyć emisje dwutlenku węgla o 40 procent. Zielony Nowy Ład obejmuje ambicję osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla w całej społeczności do 2030 r. Aby osiągnąć ten cel, Ithaca zdecydowała się na dekarbonizację i elektryfikację tysięcy prywatnych budynków komercyjnych i mieszkalnych w całym mieście do końca dekady.

Skupienie się na modernizacji budynków – instalowaniu elektrycznych systemów grzewczych, paneli słonecznych i systemów magazynowania energii, a także zmniejszaniu zużycia energii i „zazielenianiu” sieci elektrycznej – obiecuje rozwiązanie często pomijanego, ale znaczącego problemu wpływającego na zmiany klimatu: budynki, które stanowią prawie 40% emisji dwutlenku węgla w USA.

 

__________________________________________________

 

Spotkajmy się na spotkaniu matchmakingowym UE – Singapur 11/12 listopada 2021

Spotkanie Sungapur

Rejestracja trwa tylko do 30 września… 

 

Komisja Europejska (KE) zorganizuje spotkanie matchmakingowe UE – Singapur w kontekście Singapurskiego Tygodnia Innowacji i Technologii (SWITCH), który odbędzie się w dniach 8-12 listopada 2021 r.

 

Wydarzenie to zostanie zorganizowane wspólnie przez Komisję Europejską i Enterprise Singapore (ESG) – przy wsparciu Delegatury UE w Singapurze, singapurskiego Ministerstwa Handlu i Przemysłu oraz Singapurskiej Federacji Producentów (ESF) – i ułatwione przez Europejską Platformę Współpracy Klastrów (ECCP) i Enterprise Europe Network (EEN), w tym jej lokalny węzeł „EEN Singapur”.

 

Spotkanie Matchmakingowe UE – Singapur zgromadzi organizacje klastrów i MŚP z Unii Europejskiej (UE), krajów COSME spoza UE oraz Singapuru. Będzie to wyjątkowa okazja do promowania wymiany pomiędzy klastrami (Cluster to Cluster (C2C), Cluster to Business (C2B) oraz Business to Business (B2B) pomiędzy uczestnikami. Wydarzenie zostanie zorganizowane wirtualnie za pośrednictwem platformy B2Match.

 

Ogólnym celem wydarzenia jest promowanie wymiany informacji i możliwości nawiązywania kontaktów dla europejskich organizacji klastrów (i ich członków) oraz przedsiębiorstw z ich odpowiednikami z Singapuru.

 

Ogólne cele dla uczestników wydarzenia obejmują:
zbadanie możliwości handlowych, inwestycyjnych i partnerskich związanych z obszarami zainteresowania wydarzenia oraz zainicjowanie dyskusji, które ostatecznie zaowocują listami intencyjnymi, protokołami ustaleń i innymi rodzajami umów partnerskich.

 

 Obszary tematyczne:

 • Inteligentne miasta i IoT
 • Zaawansowana produkcja
 • Czysta energia
 • gospodarka cyfrowa
 • Zdrowie i dobre samopoczucie
 • Żywność i rolnictwo
 • Sztuczna inteligencja i robotyka
 • Wschodzące technologie
 • Działania i agenda

 

Spotkanie Matchmakingowe UE – Singapur będzie obejmowało następujące działania:
 • Webinarium przygotowawcze – możliwość otrzymania wskazówek, jak z sukcesem uczestniczyć w planowanym wydarzeniu.
 • Spotkania matchmakingowe pomiędzy organizacjami klastrowymi i MŚP z krajów UE (i spoza UE COSME) oraz Singapuru.
 • Sesja podsumowująca w celu zebrania informacji zwrotnych od uczestników klastra.

 

DZIEŃ 1 – czwartek, 11 listopada, 2021 r.
 • Sesja otwierająca
 • Dwustronne sesje matchmakingowe

 

DZIEŃ 2 – piątek, 12 listopada 2021 r.
 • Sesja otwierająca
 • Dwustronne sesje matchmakingowe

 

 

Jak aplikować?

 

Organizacje klastrowe, organizacje sieci biznesowych i firmy z krajów UE (i spoza UE COSME), które chcą zgłosić swój udział w wydarzeniu matchmakingowym UE – Singapur muszą spełnić wymagania określone w Zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania (EOI).

 

 

 

 

 

________________________________

 

Chcesz rozwinąć swój biznes w Kalifornii?
Dołącz do misji matchmakingowej SmartCityTech w Los Angeles!
Dzięki udziałowi w misji będziesz mógł rozwinąć swoją działalność w Kalifornii, poznając
odpowiednich partnerów kalifornijskich i interesariuszy biznesowych poprzez spotkania B2B,
prezentacje ofert publicznych i pitchingi konferencyjne.
Chcesz wiedzieć więcej?
Thilde Møller Larsen Kierownik projektów międzynarodowych w Green Hub Denmark & Prezes SmartCityTech, tml@aalborg.dk / +45 2520 1551

P R E – M I S S I O N W E B I N A R S

April 15th, 2021: 17.00-18.00 CET, Leading the Sustainability Revolution in the US

 

 • Welcome to Los Angeles by Nina Hachigian, Deputy Mayor of International Affairs in City of Los Angeles.
 • Introduction to the International Business Framework by Christine Peterson, Director of International Trade and Investment in City of Los Angeles.
 • Introduction to the Global Business Community by Stephen Cheung, President of World Trade Center Los Angeles.
 • Introduction to Sustainability & Cleantech in Los Angeles by Matt Petersen, CEO of Los Angeles Cleantech Incubator.


JOIN US!! —>

April 29th, 2021: 17.00-18.00, Public Utility Without Equal in the US

 • Virtual visit to Los Angeles Department of Water & Power
 • Sustainability Goals of LADWP
 • How to do business with the LADWP
 • By Nancy Sutley, Chief Sustainability Officer at LADWP.


JOIN US!! —>

May 11, 2021: 17.00-18.00, Electricity to 15 Million Users

 • Virtual Visit to Southern California Edison
 • Sustainability Goals of Southern California Edison
 • How to do business with SCE By Carla Peterman, Senior Vice President of Strategy and Regulatory Affairs at SCE.


JOIN US!! —>

June 1st, 2021: 17.00-18.00 (tba) Preparation for US Expansion

Internationalization Readiness Approaching and Engaging with the US by Thomas Riebs, CEO of Axel.

 

August, September and October, 2021, Who Do You Want to Meet?

Who Do You Want to Meet?
Three additional webinars are planned, and you can help decide the content. Let us know who you want to meet, and we will contact the company/authority.

M A T C H M A K I N G M I S S I O N

Monday, October 18: B2B meetings
Tuesday, October 19: Company visits
Wednesday, October 20: SelectLA
Thursday, October 21: SelectLA
Friday, October 22: Own schedule

________________________________


25 marca 2021, ENTER THE DRAGON: CONQUERING THE ASIAN MARKETS VIA THE HKSTP

Uzyskaj informacje z pierwszej ręki na temat Hong Kong Science and Technology Park (HKSTP), partnera do wejścia w azjatycki ekosystem innowacji.

Od Smart Cities do Robotyki, HKSTP oferuje idealne miejsce do odkrywania najnowocześniejszych technologii i rozwijania biznesu w regionie Azji, Australii i Oceanii (APAC).

Swoimi doświadczeniami podzielą się również dwie europejskie firmy, które już działają w HKSTP.

Agenda, 25th of March, 09:30 – 11:00 (CET time) / 16:30 – 18:00 (HK time)

 • Opening Remarks — Ms. Paula Kant, Head of InvestHK Brussels
 • EU Cluster SmartCityTech  —- Ms. Thilde Møller Larsen, Chairwoman
 • HKSTP: Where European companies go to grow! — Mr. Peter Luk, Associate Director, Business Development, HKSTP
 • Testimonial 1: Mekoprint (Denmark)  —- Mr. Søren Kold, General Manager, Mekoprint HK
 • Testimonial 2: INEMUR-Wepall (Spain) —- Mr. Alfonso Ballesteros, Chief Commercial Officer, Wepall HK
 • Q&A
 • Closing Remarks — Mr. Winghin Chung, Head of InvestHK Berlin


JOIN US!! —>
https://www.eventbrite.co.uk/e/144381806871

This project has received funding from the European Unión COSME COS-Cluster Programme, under the grant agreement Nº 951206

 

6 marca 2020, WORK WITH SINGAPORE ON SOLVING WATER CHALLENGES

Zrównoważony rozwój, a w szczególności wyzwania związane z wodą, mają zasięg globalny. W Azji rośnie zapotrzebowanie na rozwiązania wodne, co stwarza firmom z UE możliwości rozszerzenia działalności na ten region. Program Business Mobility Hub ma na celu wspieranie firm z UE w wykorzystywaniu tych możliwości i ekspansji na rynki Azji Południowo-Wschodniej. Ten unikalny program został zaprojektowany tak, aby ułatwić dostęp do rynku regionalnego, a Singapur jest dla nich miejscem startu i lądowania.  Webinarium pozwoli firmom zapoznać się z perspektywą SG/ASEAN, skupiając się na jakościowych spostrzeżeniach, które są bezpośrednio istotne dla uczestniczących firm. Program ma na celu przełożenie wysokopoziomowej ilościowej dynamiki rynku na możliwe do wykonania rozważania dotyczące rozwoju biznesu i kroki działania dla uczestników.

 

Uczestnicy zostaną wybrani w ścisłej współpracy z kluczowymi singapurskimi interesariuszami na podstawie dobrze zdefiniowanych tematów i celów. Pozwoli to na dostosowanie treści dla uczestniczących firm, w tym jasność co do rzeczywistych możliwości i barier oraz wsparcie w skalowaniu.

Program 2020 jest otwarty dla wszystkich interesariuszy Urban Tech, którzy koncentrują się na rozwiązaniach dla wyzwań w sektorze wodnym.

Join our webinar on March 6, at 9 am CET.  The agenda for the webinar is as follows:

 1. 09.00 – 09.15 – Welcome & Introduction to SmartCityTech & our Business Mobility program – Mr. Mark De Colvenaer
 2. 09.15 – 09.30 – Singapore’s Water Sector Challenges– Mr. Fong Han Loong – PUB
 3. 09.30 – 09.45 – Singapore as a Business Hub for ASEAN – Mr. Bert Grobben
 4. 09.45 – 10.00 – Q&A

To join the webinar – register through this link.

This project has received funding from the European Unión COSME COS-Cluster Programme, under the grant agreement Nº 951206