Rozwój EduKlastra - Nowe Media w Edukacji

poprzez utworzenie Centrum Nowych Technologii - POIG 5.1

Najważniejsze informacje o projekcie:

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-POIG.05.01.00-00-017/12-04

Okres realizacji: 01.07.2013 - 31.12.2015.

Całkowity budżet projektu: 30 260 713,23 PLN

Kwota kosztów kwalifikowanych: 19 853 442,84 PLN

Dofinansowanie: 18 460 242,84 PLN

Cel główny: wzmocnienie pozycji komercyjnej członków klastra poprzez stworzenie platformy produkcji i dystrybucji treści cyfrowych członków powiązania

Projekt prowadzony był jednocześnie w trzech płaszczyznach:

 1. Badania przemysłowe i rozwojowe - Prace badawcze zaplanowane w ramach projektu realizowane były zgodnie z Programem Badań Przemysłowych, który zakładał powstanie:
  1. 3 metodyki produkcji cyfrowych materiałów edukacyjnych,
  2. standard techniczny digitalizacji treści szkoleniowych,
  3. wytyczne w zakresie ochrony własności intelektualnej cyfrowych materiałów edukacyjnych i dystrybucji treści.
 1. Działania inwestycyjne - Prace inwestycyjne polegające na wybudowaniu Centrum Nowych Technologii – Knowledge Village II
  1. zakup ziemi i zaprojektowanie budynku
  2. budowa Centrum Nowych Technologii.
 1. Zakup infrastruktury badawczej i technicznej w celu stworzenia odpowiednich warunków badawczo-technologicznych na potrzeby świadczenia innowacyjnych usług członkom EduKlastra.
parallax background
 

Siedzibą Fundacji oraz Klastra jest Centrum Nowych Technologii Digital Knowledge Village, którego budowa była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.1. Centrum Nowych Technologii jest wyposażone w studia produkcyjne i badawcze, laboratoria oraz przestrzeń przeznaczoną do organizacji szkoleń, spotkań i wydarzeń. Członkowie Klastra mogą korzystać z Centrum na podstawie stosownych umów.