parallax background

WSPÓŁPRACA

Co robimy i w jakich obszarach działamy

Fundacja Digital Knowledge Observatory zaprasza do współpracy wszystkie podmioty i osoby, które dostrzegają potencjał w cyfrowym świecie i szukają rozwiązań na rozwój projektów biznesowych.

Chętnie nawiązujemy współpracę z naukowcami, badaczami i jednostkami  naukowo-badawczymi, a także uczelniami. Umożliwiamy łączenie wiedzy, przepływ wyników badań i wymianę metodyk z dostępem do infrastruktury i zaplecza technicznego Fundacji.