Fundacja Digital Knowledge Observatory realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „System inteligentnej lokalizacji i adaptacji kulturowej contentu edukacyjnego” nr POIR.01.01.01-00-2001/20 z dn. 2021-09-24, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Cel projektu:

Stworzenie kompletnego systemu inteligentnej lokalizacji i adaptacji contentu edukacyjnego poprzez wykorzystanie zintegrowanych mechanizmów sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. W efekcie powstanie system zdolny do automatycznego przetwarzania treści edukacyjnych w zakresie adaptacji postaci (wygląd twarzy, głos, język) oraz jej otoczenia (wirtualne tło), co zapewni niespotykaną dotąd międzynarodową skalowalność produktów edukacyjnych poprzez możliwość efektywnej adaptacji treści wideo.

 

Wartość projektu: 7 850 720,59 PLN

Wysokość dofinansowania: 6 002 823,53 PLN

Termin realizacji: 01.05.2021 – 31.10.2023